Diplomado Reiki, Curso, taller
Diplomado Reiki, Curso, taller

Diplomado Komyo Reiki Kai octubre 2014

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, taller
Diplomado Reiki, Curso, taller

Diplomado Komyo Reiki Kai octubre 2014

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, taller
Diplomado Reiki, Curso, taller

Diplomado Komyo Reiki Kai diciembre 2014

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, taller
Diplomado Reiki, Curso, taller

Diplomado Komyo Reiki Kai diciembre 2014

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, taller
Diplomado Reiki, Curso, taller

Diplomado Komyo Reiki Kai diciembre 2014

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, taller
Diplomado Reiki, Curso, taller

Diplomado Komyo Reiki Kai diciembre 2014

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, taller
Diplomado Reiki, Curso, taller

Diplomado Komyo Reiki Kai diciembre 2014

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, taller
Diplomado Reiki, Curso, taller

Diplomado Komio Reiki Kai 31 de enero y 1 de febrero 2015

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, taller
Diplomado Reiki, Curso, taller

Diplomado Komio Reiki Kai 31 de enero y 1 de febrero 2015

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, taller
Diplomado Reiki, Curso, taller

Diplomado Komio Reiki Kai 31 de enero y 1 de febrero 2015

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, taller
Diplomado Reiki, Curso, taller

Diplomado Komio Reiki Kai 31 de enero y 1 de febrero 2015

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, taller
Diplomado Reiki, Curso, taller

Diplomado Komio Reiki Kai 31 de enero y 1 de febrero 2015

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, taller
Diplomado Reiki, Curso, taller

Diplomado Komio Reiki Kai 7 y 8 de marzo 2015

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, taller
Diplomado Reiki, Curso, taller

Diplomado Komio Reiki Kai 7 y 8 de marzo 2015

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, taller
Diplomado Reiki, Curso, taller

Diplomado Komio Reiki Kai 7 y 8 de marzo 2015

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, taller
Diplomado Reiki, Curso, taller

Diplomado Komio Reiki Kai 7 y 8 de marzo 2015

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, Taller
Diplomado Reiki, Curso, Taller

Diplomado Komio Reiki Kai 30 y 31 de mayo 2015

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, Taller
Diplomado Reiki, Curso, Taller

Diplomado Komio Reiki Kai 30 y 31 de mayo 2015

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso,
Diplomado Reiki, Curso,

Diplomado Reiki 30 y 31 de mayo 2015

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, Taller
Diplomado Reiki, Curso, Taller

Diplomado Komyo Reiki Kai 27 y 28 Junio 2015.

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, Taller
Diplomado Reiki, Curso, Taller

Diplomado Komyo Reiki Kai 27 y 28 Junio 2015.

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, Taller
Diplomado Reiki, Curso, Taller

Diplomado Komyo Reiki Kai 27 y 28 Junio 2015.

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, Taller
Diplomado Reiki, Curso, Taller

Diplomado Komio Reiki Kai 14 y 15 de noviembre 2015

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, Taller
Diplomado Reiki, Curso, Taller

Diplomado Komio Reiki Kai 14 y 15 de noviembre 2015

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, Taller
Diplomado Reiki, Curso, Taller

Diplomado Komio Reiki Kai 14 y 15 de noviembre 2015

press to zoom
Diplomado Reiki, Curso, Taller
Diplomado Reiki, Curso, Taller

Diplomado Komio Reiki Kai 27 y 28 de agosto 2016

press to zoom